Zjednoczone Fabryki Cykorii
STRONA STARTOWA KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Zjednoczone Fabryki Cykorii Ferdynand Bohm et Co. i Gleba Spółka Akcyjna w Toruniu w likwidacji

Historia

Rodzinna firma pod nazwą Ferd. Bohm i Ska, Fabryka Cykorii S.A. Włocławek, ul. Toruńska 2 założona w 1816 roku była pierwszą w Polsce i trzecią w Europie fabryką cykorii. W 1929 roku spółka Ferdynanda Bohma wykupiła Spółkę Ziemiańską Producentów Cykorii „Gleba” we Włocławku i kontynuowała działalność pod nazwą Zjednoczone Fabryki Cykorii Ferd. Bohm et Co. i Gleba we Włocławku, Spółka Akcyjna.

Fabryka urządzona bardzo nowocześnie produkowała cykorię paloną, mieloną i parowaną oraz rozmaite surogaty kawy, kawę zbożową „Dobrzynkę” oraz olejki do ciast, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, budynie. Zatrudniała kilkaset osób, posiadała maszyny parowe, silniki elektryczne i spalinowe oraz suszarnie cykorii w Brześciu Kujawskim, w Siemnówku i Mchówku, własną bocznicę kolejową. Fabryka zajmowała około 16 hektarów powierzchni. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 2.728.000 zł, podzielony na 27.280 akcji po 100 zł wartości nominalnej.

Spółka wykazywała wyjątkową troskę o robotników i pracowników fabryki, jej działania stanowiły wzór partnerskich stosunków pomiędzy zarządem, dyrekcją i załogą przedsiębiorstwa. Prowadziła też rozległą działalność charytatywną na terenie Włocławka.

Przez 130 lat funkcjonowania Spółki, od jej założenia do upaństwowienia przedsiębiorstwa w 1946 roku, firma pozostawała w rękach potomków założyciela, Ferdynanda Bohma, a jej akcje nigdy nie znajdowały się na giełdzie.

W 2006 roku potomkowie Ferdynanda Bohma, posiadacze 3751 dokumentów przedwojennych akcji reaktywowali Spółkę i mimo, iż nie posiadają kapitału, który został im odebrany przez komunistów, liczą na sprawiedliwość i rekompensatę reprywatyzacyjną.

_____________________________________________________________________

Zjednoczone Fabryki Cykorii Ferd. Bohm et Co. i Gleba Spółka Akcyjna w Toruniu w likwidacji.

Adres: 87-100 Toruń, ul. Warszawska 4/3.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000249843 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9562363617, REGON: 340933339, o kapitale zakładowym w wysokości 2,72 zł.