Zjednoczone Fabryki Cykorii
STRONA STARTOWA KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Zjednoczone Fabryki Cykorii Ferdynand Bohm et Co. i Gleba Spółka Akcyjna w Toruniu w likwidacji


INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY:

_____________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU rok 2023

(kliknij tutaj aby wyświetlić)

_____________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU rok 2022

(kliknij tutaj aby wyświetlić)

_____________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU rok 2021

(kliknij tutaj aby wyświetlić)

___________________________________________________________________

Likwidatorzy Zjednoczone Fabryki Cykorii Ferd. Bohm et Co. i Gleba Spółka Akcyjna w likwidacji, 87-100 Toruń, ul. Warszawska 4/3 w związku z art. 16 ustawy Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w godz. 10.00 – 16.00.

Powyższe ogłoszenie ukazało się pięciokrotnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w następujących numerach:
nr 169 str. 34, nr 180 str. 27, nr 191 str. 61, nr 202 str. 36, nr 217 str. 31.

_____________________________________________________________________

Zjednoczone Fabryki Cykorii Ferd. Bohm et Co. i Gleba Spółka Akcyjna w Toruniu w likwidacji.

Adres: 87-100 Toruń, ul. Warszawska 4/3.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000249843 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9562363617, REGON: 340933339, o kapitale zakładowym w wysokości 2,72 zł.